Tip een vriend(in)

Vul alle velden correct in.Techwork logo

Techwork Slovakia was active in the field of recruiting workforce for its customers abroad.
Due to circumstances, we stopped this activity.
We are looking into and are open for new activities to explore.

Techwork Slovakia bola aktívna v oblasti náboru pracovnej sily pre svojich zákazníkov v zahraničí.
Vzhľadom na okolnosti sme túto činnosť zastavili.
Hľadáme a sme otvorení novým aktivitám, ktoré môžeme preskúmať.

 

© Techwork 2024

realisatie: