Tip een vriend(in)

Vul alle velden correct in.REGISTRÁCIA

Ďakujeme, že ste sa rozhodli zaregistrovať v Techworku. Môžete vykonať rýchlu registráciu (iba základné kontaktné údaje, jazyková úroveň a životopis) alebo podrobnú registráciu. Rýchla registrácia je dostačujúca, podrobná registrácia nám však môže viac pomôcť nájsť pre vás prácu. Nepoužívajte, prosím, diakritiku. V prípade, že ste sa už predtým zaregistrovali, nerobte to znovu, ale nás kontaktujte.
doc(x)/pdf/txt/rtf, max. 1 MB
povolené sú len súbory JPG
doc(x)/pdf/txt/rtf/jpg, max. 1 MB
V tomto kroku od vás žiadame osobné údaje a vašu dostupnosť.
Tu vyplňte vzdelanie a iné dosiahnuté osvedčenia alebo certifikáty (zvárací certifikát, osvedčenia na vysokozdvižný vozík, certifikát v oblasti programovania, osvedčenie na prácu s elektrinou atď.).
Tu môžete vyplniť podrobnejšie informácie týkajúce sa vašich pracovných skúseností (maximálne 7). Začnite, prosím, s najnovšími. Ak ste v prvom kroku nahrali svoj životopis, môžete tento krok preskočiť. S cieľom získať úplný obraz o vašich pracovných skúsenostiach vás žiadame, aby ste čo najdôkladnejšie doplnili údaje dole. Tu si môžete pozrieť vyplnený vzor.

Skúsenosť #1

Pridaj ďalšiu skúsenosť Zmazať poslednú skúsenosť

© Techwork 2023

realisatie: